انواع پاکات (All Types of Sacks)

این شرکت افتخار دارد با بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات متنوع هر نوع پاکت با هر ابعادی را، مطابق با چاپ درخواستی تولید نماید.

 

Open-Mouth,Sewn,Flat or Gusseted Sacks Open-Mouth,Sewn,Flat or Gusseted Sacks
  min max     min max    
a 45 cm 135 cm   a 45 cm 135 cm    
b 30 cm 70 cm   b 30 cm 65 cm    
c 15mm 15mm   e 5 cm 23 cm    
        n 15 mm 15 mm    
Open-Mouth,Pinch Bottom,Gusseted sacks Open-Mouth,Pasted,Flat Sacks
  min max     min max    
a 50 cm 135 cm   a 40 cm 128 cm    
b 30 cm 70 cm   b 30 cm 70 cm    
        c 7 cm 22 cm    
                 
Valved,Pasted,Flat Sacks (with normal or special valves)
min
max
 
a
45 cm
128 cm
 
b
30 cm
70 cm
 
c
7 cm
22 cm
 
i
9 cm
24 cm
 
f
8.5 cm
23 cm
 
v
7 cm
22 cm