تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی دقیق یکی از ارکان مدیریت صحیح کنترل کیفی در شرکت ایران دومو می باشد. این شرکت با استفاده از آزمایشگاهی بسیار مجهز کلیه تست های مربوطه را مطابق با استاندارد ISO بر روی کاغذ وارداتی و محصول نهایی انجام می دهد و بدین ترتیب تضمین کننده کیفیت پاکت و اطمینان از قابل رقابت بودن آن با سایر بسته بندی های خارجی می باشد. شرکت ایران دومو به کمک سیستم های مدیریتی ISO ، تحت نظر موسسه استاندارد ملی ایران مبادرت به تدوین سیستم مدیریت کنترل کیفی خاصی نموده است تا بواسطه آن به اهداف ذیل نایل گردد:

  • پویایی در امر کنترل کیفی
  • عملی نمودن دستاوردهای کنترل کیفی در روند تولید
  • ارائه محصول با کیفیت
  • کمیت قابل قبول

با نیل به اهداف فوق این شرکت توانسته است ضمن تامین نیاز و جلب رضایت مشتریان محصولی مطابق با استانداردهای زیست محیطی ارائه نماید. انتخاب مرغوبترین مواد اولیه ، تولید محصولات با کیفیت ، کنترل کیفی دقیق این شرکت را در زمره برترین های صنعت بسته بندی قرار داده است.


در زیر چند نمونه از تجهیزات کارخانه ایران دومو را مشاهده می کنید:

 

دستگاه تست استحکام کششی پاکات
(Tensile Strength Tester)

از این دستگاه برای برای تعیین استحکام کششی پاکات و قابلیت کشیدگی
آن ها در طول و عرض استفاده می گردد.

 

دستگاه تست سقوط
(Drop Tester)

این دستگاه فرایند سقوط پاکت از ارتفاع را برای اندازه گیری میزان آسیب وارد شده شبیه سازی می کند.

با استفاده از این دستگاه می توان پاکات را از تمام سطوح و زوایا مورد آزمایش قرار داد.

 

دستگاه تست ترکیدن پاکات
(Bursting Strength Tester)

از این دستگاه برای تست میزان مقاومت پاکات در برابر ترکیدن استفاده می شود.