جلب نظر مشتری و حفظ محیط زیست دو عامل بسیار مهمی است که در کلیه صنایع مد نظر مجامع اقتصادی و حافظان محیط زیست می باشد. در صنعت بسته بندی ، تنها بسته بندی که این دو شرط را به طور همزمان دارا می باشد صنایع بسته بندی کاغذی است. کاغذ کرافت به واسطه ماهیت بسیار طبیعی خود ، جزئی از چرخه تولید خود محسوب می گردد. این امر در مجامع بین المللی و استانداردهای ISO تا آنجا حائز اهمیت است که بسته بندی کرافت به عنوان شاخص بسته بندی زیست محیطی معرفی شده است.

امنیت و سلامت غذایی

از آنجا که انسان امروزه ناگزیر به استفاده از بسته بندی های گوناگون در موارد مختلف می باشد لذا تحقیقات گسترده در خصوص سلامت انسان نشان دهنده صلاحیت بستده بندی کاغذی در این زمینه می باشد. این تحقیقات در جوامع پیشرفته منتج به تشکیل کمیته ای به نام COFEPAC  گردید که از جمله وظائف این کمیته ارائه طریق در خصوص استفاده روز افزون از بسته بندی های کاغذی در صنایع مختلف می باشد.